Wat doen wij?

Verkooploep is een gebruiksvriendelijk softwaresysteem. Door optimaal portefeuille- en dossiermanagement is het verkoopproces meetbaar en goed inzichtelijk. Opdrachtgevers hebben met een persoonlijke inlogcode altijd inzage in hun vastgoedportefeuille en het verkoopproces.

In Verkooploep is het mogelijk real-time rapportages op portefeuille- en dossierniveau te maken, zodat er adequaat ingespeeld kan worden op ontwikkelingen en een goed beeld kan worden gevormd over de totale portefeuille. Hierbij worden looptijd, verschil vraagprijs/opbrengstwaarde, onderhoud van het registergoed alsmede de medewerking van de eigena(a)ren en/of huurder nauwlettend gevolgd.